NORA BODE – OXY FLUID

Tinh chất dùng trong phun áp suất chuyên sâu vào da kết hợp với tay cầm Bode OXYjet hoặc OXYspray. Phù hợp với tất cả các loại da.