NorabodeVN nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trở thành thương hiệu hàng đầu về cung cấp mỹ phẩm – máy móc trang thiết bị thẩm mỹ tại Việt Nam. Dựa vào sức của mình và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.